Nyheter

 1. Det er gått et stort ras i Ingedal. Publikum oppfordres til å holde seg unna rasområdet av hensyn til egne sikkerhet.

  Jordras i Ingedal

  Det er gått et stort jordras ved Nordre Øystad i Ingedal. Det er viktig å holde seg unna rasområdet.

 2. Hvor høyt og tett bør det bygges i sentrum?

  Sarpsborg kommune skal lage en ny sentrumsplan og ønsker publikum velkommen på «midlertidig plankontor» i Pellygata 74, gamle «Børsand».

 3. Her åpner en toppmoderne barneskole

  Deler av bygget er nesten ferdig i den nye skolen i Sandesundsveien. I august skal alt være klart.

 4. Arealplan til politisk behandling

  Etter at det kom flere innsigelser, måtte Sarpsborg kommune møte til mekling. Der ble det enighet om 17 av 19 punkter og nå skal planen til sluttbehandling i bystyret i juni.

 5. Byggingen av Opsundbrua kan starte til høsten

  Planlagt byggestart for gang- og sykkelbrua over Glomma er høsten 2015. Omtrent ett år senere skal gående og syklende kunne ta brua i bruk.

Feilmeldingen.

Kalender