Kurland barnehage


Kurland barnehage ligger på en flott naturtomt et steinkast fra Sarpsborgmarka. Barnehagen ligger inntil Peer Gyntveien barnehage, som også er en del av enhet barnehager Sarpsborg.

Kurland barnehages nettside

Barnehagen har ca. 60 plasser fordelt på tre avdelinger under 3 år og to avdelinger over 3 år.

Åpningstid er fra kl 06.45 - 17.00

Teamleder:
Karin B. Olsen 
Tlf. 916 87 332

Kurland barnehage er en del av Enhet barnehager Sarpsborg.

Tema:
Barnehageplass